Al segon nivell o 'Nivell 2', el treball està orientat a l'ús d'Internet com a eina per a accedir a la informació i als recursos oferits per la Xarxa com a mitjà de comunicació entre les persones. El principal objectiu és capacitar a l'alumne per a obtindre informació de la Web i comunicar-se a través de l'ús de serveis com el correu electrònic. 


En el segundo nivel o 'Nivel 2', el trabajo está orientado al uso de Internet como herramienta para acceder a la información y a los recursos que la Red ofrece como medio de comunicación entre las personas. El principal objetivo es capacitar al alumno para obtener información en la Web y comunucarse a través del uso de servicios con el correo electrónico.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Gràcies per participar en la millora del Bloc de l'Escola d'Adults d'Albuixech.

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.