Conjuntament a la formació Reglada, l'Escola d'Adults d'Albuixech ofereix un gran ventall formatiu. Hi trobem tallers per a l'enrequiment artístic i cultural: pintura, ceràmica, cinema, restauració, costura;  tallers per a aprendre i millorar els coneixements de llengües estrangeres: d'anglés, francés; i per a propar-se a les noves tecnologies: taller d'informàtica.


Paralelamente a la Formación Reglada, la Escuela de Adultos de Albuixech ofrece una gran oferta formativa. Encontramos talleres para el enriquecimiento artístico y cultural: pintura, cerámica, cine, restauración, costura; talleres para aprender y mejorar los conocimientos de lenguas extranjeras: inglés, francés; y para acercarse a las nuevas tecnologías: taller de informática.