El Graduat en Educació Secundària (GES) és l’única titulació oficial d’ensenyament bàsic (equival a l’ESO que s’obté als IES). Des dels inicis de la dècada dels '90, la Generalitat de la Comunitat Valenciana autoritza que l’Escola d’Adults 'Pilar Ruiz' ofereixi el programa “Graduat en Educació Secundària” que permetrà a una persona adulta, a partir de 18 anys, preparar-se per a les proves lliures.

QUÈ ÉS EL GES?


El graduat en educació secundària és el títol que obtenen els joves que han superat l'ESO o les persones adultes després de seguir els estudis equivalents.

Aquest títol ha substituït l’antic graduat escolar de l’EGB i permet a tots els que vulguin cursar-lo poder continuar estudis de formació professional de grau mitjà (CFGM) o bé de batxillerat, obtenir un títol, i millorar coneixements.

Aquest curs s’adreça a estudiants que vulguin obtenir el graduat en educació secundària.

COM S'ORGANITZA?


Les matèries que s'estudien per obtenir el GES s’agrupen en tres grans àmbits de coneixement: 
  • àmbit de la comunicació: inclou l’estudi de les llengües i literatures valenciana, castellana i una llengua estrangera. 
  • àmbit científic: inclou l’estudi de les matemàtiques, les ciències i la tecnologia, i naturalesa. 
  • àmbit social: inclou l’estudi de les ciències socials, geografia, història, i el món del treball.

QÜESTIONS REFERENTS A LES PROVES LLIURES


- Què s'obté amb aquestes proves? 

En un únic examen d'un sol dia es pot obtenir el Graduat en Educació Secundària.

- Qui es pot presentar?

Es pot presentar qualsevol persona que compleixi, com a mínim, divuit anys. No cal tenir cap altra titulació o estudis.

- Quan puc inscriure'm?

S'ha de imprimir una instància que surt a l'omplir un formulari que es pot accedir des de l'enllaç de l'apartat següent (l'enllaç pot no funcionar fins que estigui obert el període de matrícula). Un cop omplert i imprès s'ha de presentar la instància. Durant l'any 2018 hi ha previstes dues convocatòries: una primera, a realitzar el dia 26 de gener de 2018, i una segona, el dia 8 de juny de 2018. Els tràmits associats a la sol·licitud d'inscripció en aquestes proves s'han de formalitzar:
- 1a convocatòria: del 2 de novembre a l'1 de desembre de 2017, ambdós inclosos.
- 2a convocatòria: del 12 de març al 20 d'abril de 2018, ambdós inclosos.

- On he de presentar la instància?

Un cop omplert el formulari i imprès la instància, aquesta es pot presentar en qualsevol oficina PROP de València.

- Quina documentació he de presentar?
Instància telemàtica (punxar després a 'tramitar telemàticament'). Has d'imprimir els documents que surten, omplir el formulari i adjuntar:
  • Una fotocòpia del DNI. Al funcionari del registre on el lliuris has dir-li que et acari el DNI a la fotocòpia.
  • En el cas de sol·licitar convalidació d'assignatures hauràs d'adjuntar certificat de notes amb assignatures aprovades en l'Educació d'adults, en 4t curs de l'ESO, en PDC o PQPI, o fotocòpia del llibre d'escolaritat. En cas de no adjuntar l'original hauràs de demanar al funcionari que et acari la fotocòpia.

- Puc demanar l'exempció de Valencià?

Si no vas donar el Valencià quan vas estudiar, per residir fora de la Comunitat Valenciana o perquè no es donava com a matèria obligatòria, pots demanar l'exempció de Valencià. Per a això hauràs d'emplenar l'original i la còpia de la següent instància i adjuntar fotocòpia del teu llibre d'escolaritat i un certificat d'empadronament.


- Cal pagar alguna cosa?
No. La inscripció és gratuïta.

- Quan i on es realitzaran les proves?
En principi el nostre centre no és centre examinador de les Proves Lliures de Graduat. Durant l'any 2018 hi ha previstes dues convocatòries: una primera, a realitzar el dia 26 de gener de 2018, i una segona, el dia 8 de juny de 2018.

- Com saber si estic admès?
Es publiquen els llistats d'admesos en la pàgina de la Conselleria, a la Direcció Territorial d'Educació de València.

- Hi ha models d'examen?
Sí, a la següent pàgina et pots descarregar els exàmens que han sortit en els últims anys:


- Com prepare els exàmens?
Disposes de temaris d'algunes de les assignatures en el següent enllaç

- Com són les proves?
La prova versarà sobre continguts relatius als mòduls següents: Valencià; castellà; Llengua Estrangera (anglès, francès, italià o alemany); Processos i Instruments Matemàtics; Naturalesa, Ecologia i Salut; Ciències i Tecnologia; El Món del Treball i Societats, Territori i Processos Historicoculturals.


- Quin és l'horari de les proves?
La prova se celebrarà en una sessió de matí i una de tarda.

a) La sessió de matí s'iniciarà a les 09.30 hores i finalitzarà a les 14.00 hores, i es dedicarà íntegra a la primera i segona part de la prova. La primera part constarà de continguts dels mòduls següents: Processos i Instruments Matemàtics; Naturalesa, Ecologia i Salut; Ciències i Tecnologia. 

Aquesta part es realitzarà des de les 9.30 fins a les 11.30 hores.

De 11.30 hores a 12.00 hores hi haurà un període de descans. 

La segona part constarà de continguts dels mòduls següents: El Món del Treball i Societats, Territori i Processos Historicoculturals, i es realitzarà des de les 12.00 a les 14.00 hores.

b) La sessió de vesprada, que començarà a les 16.00 hores, i finalitzarà a les 19.30 hores, es dedicarà a la tercera part de la prova que contindrà continguts dels mòduls següents: Valencià, castellà i Llengua Estrangera (anglès, francès, italià o alemany).

Per als que treballin se'ls pot expedir un certificat d'assistència a les proves. 
No oblidis portar el DNI per realitzar les proves. 
Consulta les notes en el següent enllaç