El Taller d'Iniciació o 'Nivell 1' constitueix la primera proposta i té com a objectiu fundamental aproximar a l'Adult a les TIC i que aquest reconegui les potencialitats de les noves tecnologies. Amb les diferents activitats s'arriba a aconseguir que l'alumne es desenvolupi de manera favorable amb els elements indispensables de l'ordinador, i així, capaç d'aproximar-se al seu ús.


El Taller de Iniciación de 'Nivel 1' constituye la primera propuesta y tiene como objetivo fundamental aproximar al Adulto a las TIC y que éste reconozca las posibilidades de las nuevas tecnologías. Con las diferentes actividades se llega a conseguir que el alumno se desarrolle de manera favorable con los elementos indispensables del ordenador, y así, capaz de acercarse a su uso.