L'Excm. Ajuntament d'Albuixech dóna suport a la ciutadania dotant-la d'ordinadors amb accés gratuït a Internet a l'espai Telecentre al Centre d'Educació d'Adults "Pilar Ruiz" (Aula d'Informàtica, primera planta).
Els ciutadans disposen d'ordinadors amb connexió a Internet al Telecentre des d'on accedir a portals públics i serveis administratius (demanar vida laboral, inscriure's al SERVEF o renovar la inscripció, sol·licitar certificats, demanar cita prèvia en qualsevol servei de la Administració,...), es podrà fer l'alta a webs de recerca d'ofertes de treball, inscripcions a ofertes de treball, seguiment de les candidatures, accés al correu electrònic, realitzar cursos on-line, elaborar deures/treballs de col·legis, IES, FP, i Universitats.
A més a més, el treball conjunt de l'Agencia per al Desenvolupament Local (ADL de l'Ajuntament d'Albuixech) amb la dinamitzadora del Telecentre, permet oferir ajuda amb l'ús de les noves tecnologies (TIC) en la recerca d'un lloc de treball. No obstant, no cal oblidar que a l'Escola d'Adults d'Albuixech s'oferixen cursos al Taller d'Informàtica, entre els que es recomanen realitzar, almenys, el cursos de Iniciació i Nivell 2.

                                  HORARI MATINS 
                                  Dilluns i dimarts: 09:00 - 13:00 h.
                                  Dimecres: 09:00 - 10:00 h. i 12:00 - 13:00 h.

                                  HORARI VESPRADES 
                                  Dilluns, dimecres i dijous: 16:30 - 18:00 h.El Excmo. Ayuntamiento de Albuixech ofrece apoyo a los ciudadanos aportando ordenadores con acceso gratuito a Internet en el Telecentro (Aula de Informática, primera planta en el Centro de Educación para Adultos "Pilar Ruiz").
La población de Albuixech dispone de ordenadores con conexión a Internet en el Telecentro desde donde podrá acceder a Portales públicos, servicios administrativos (solicitar vida laboral, inscribirse en el SERVEF o renovar la inscripción, solicitar certificados, pedir cita previa en cualquier servicio de la Administración,...), podrá darse de alta en Webs de búsqueda de empleo, inscribirse en ofertas de trabajo y hacer el seguimiento de las candidaturas, acceder al correo electrónico, realizar cursos on-line, eleborar trabajos del colegio, IES, FP i/o Universidad.
Además, el trabajo conjunto entre la Agencia para el Desarrollo Local (ADL del Ayuntamiento de Albuixech) y la dinamizadora del Telecentro, permite ofrecer ayuda con el uso de las nuevas tecnologías (TIC) en la búsqueda de un trabajo. Aún así, no hay que olvidar que la Escola d'Adults d'Albuixech ofrece cursos en el Taller de Informática, concretamente se recomiendan realizar, al menos, los cursos de Iniciación y Nivel 2.


                                   HORARIO MAÑANAS 
                                   Lunes y Martes: 09:00 - 13:00 h.
                                   Miércoles: 09:00 - 10:00 h. y 12:00 - 13:00 h.

                                   HORARIO TARDES 
                                   Lunes, miércoles y Jueves: 16:30 - 18:00 h.